Lokaal werk

N-VA Middelkerke had twee verkozen gemeenteraadsleden na de verkiezingen in 2012. Na een intern onderzoek door N-VA werd één verkozen lid met onmiddellijke ingang uit de partij gezet. Bijgevolg zetelt dit gemeenteraadslid op vandaag als onafhankelijke. De andere verkozene, die inmiddels ontslag had genomen uit de partij, gaf na verloop van tijd te kennen het mandaat om persoonlijke redenen niet meer te kunnen invullen. Sedert 25 juli 2016 werd de vacante plaats ingenomen door Anthony Goethaels die de zware taak op zich heeft genomen om constructief oppositie te voeren en op die manier de lokale N-VA standpunten te ventileren. Onze afdeling in expansie heeft op die manier alle troeven in handen om zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.