N-VA kritiek op nieuwe procedure voor Casinoproject

Op 9 oktober 2016

Tijdens de jongste gemeenteraad interpelleerde N-VA raadslid Anthony Goethaels dhr. B. Schutyser (Eubelius) in verband met de nieuwe aanbestedingsprocedure voor de bouw van een nieuw Casino te Middelkerke. Na het compleet debacle van de vorige procedure (i.e. schorsing van de gunningsbeslissing van het gemeentebestuur) wordt door alle oppositiepartijen terecht gevreesd dat de nieuwe procedure gestuurd zal worden ten voordele van één belanghebbende. Anthony uitte scherpe en terechte kritiek op de wijze waarop de nieuwe offertes zullen beoordeeld worden. Naast financiële criteria (30/100 pt) worden ook punten (70/100 pt) toegekend aan het ontwerp. Precies daar wringt het schoentje : er wordt nergens aangegeven hoe deze punten toegekend zullen worden en wat dan wel een hogere of lagere score ten opzichte van een concurrent kan opleveren. Opnieuw bevat deze procedure dus zeer grote subjectieve elementen (lees: voorkeursbehandeling) in de beoordeling van de kandidaten. Samen met een minimale tijdsspanne waarbinnen de offertes ingediend (52 dagen) moeten worden, is N-VA Middelkerke ervan overtuigd dat de concurrrentie op die manier opnieuw buitenspel gezet wordt. Van een vrije markt en dit louter ten voordele van onze gemeente is dus absoluut geen sprake.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is