N-VA Middelkerke wil meer defibrilatoren

Op 28 juni 2016

Een aantal jaren geleden werden twee zogenoemde AED-defibrillatoren door het gemeentebestuur geplaatst in Middelkerke maar volgens N-VA Middelkerke is dit aantal voor een kustgemeente onvoldoende.
 

Per jaar doen zich ons land zo'n 10.000 onverwachte hartstilstanden voor. Statistisch overleeft vandaag ongeveer 5% van de slachtoffers. Cruciaal in de overlevingskans is de tijdspanne waarbinnen het slachtoffer geholpen wordt.  Volgens experten zou meer dan 60 procent van de slachtoffers kunnen worden gereanimeerd wanneer binnen de 3 tot 5 minuten na een hartstilstand een defibrillator wordt gebruikt en hartmassage wordt toegediend.

N-VA-Ondervoorzitter Kurt Knockaert legt uit.  ”Het toeristisch kader waarin onze gemeente zich bevindt maakt dat de concentratie aan mensen in de zomermaanden zeer sterk toeneemt. Daarnaast ontwikkelen de deelgemeenten in het hinderland zich meer en meer als fietsoase voor zowel eigen inwoners als voor toeristen. Dit zorgt er voor dat nogal wat mensen zich sportief bewegen op ons uitgestrekt grondgebied. Daarom pleiten wij ervoor om in elke deelgemeente minstens één AED van categorie 1 (mag door iedereen gebruikt worden) te voorzien. Deze moeten wettelijk geplaatst worden een weerbestendige kast en bij voorkeur bij de diverse sportaccommodaties in de deelgemeenten zelf. Dit biedt het voordeel dat deze ook tijdens bv. voetbalwedstrijden onmiddellijk voor handen zijn. Bij het ontbreken van een sportinfrastructuur kan voor een andere locatie gekozen worden op een degelijk aangeduide plaats. Op vandaag zijn reeds toestellen voorzien zijn in Middelkerke en Westende wat maakt dat met de aankoop van een zevental toestellen, elke deelgemeente uitgerust zou zijn (Leffinge, Wilskerke, Slijpe, Sint-Pieters-Kapelle, Schore, Mannekensvere en Lombardsijde).”

N-VA Middelkerke rekent hierbij op een investeringskost van ongeveer 1.500 euro per toestel. Daarnaast wordt ook gepleit voor een financiële tussenkomst van 25 procent bij aankoop van AED’s door privé personen of organisaties. De financiële middelen kunnen geput worden uit de werkingsmiddelen  van vzw Toerisme Middelkerke, aldus nog N-VA.

Meer info op http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldva_02360387

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is